Γενειοπλαστική | Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία | Πλαστικός Χειρουργός

Γενειοπλαστική

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Πρόσωπο

Γενειοπλαστική ονομάζεται η επέμβαση μέσω της οποίας βελτιώνεται η όψη του προσώπου με την εγχείρηση στο πηγούνι, προβαίνοντας είτε σε αύξηση του μεγέθους του, με την τοποθέτηση ενθέματος ,είτε με ελάττωση του.

Συνηθίζεται στον ασθενή που υπόκειται στην διαδικασία, να προτείνεται ταυτόχρονα και η Ρινοπλαστική, με σκοπό την δημιουργία αρμονίας και ισορροπίας στα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Με την Ρινοπλαστική αλλά και χωρίς αυτήν, η Γενειοπλαστική επιφέρει επιτυχή αποτελέσματα για την εξισορρόπηση του προσώπου.

Το μικρό πηγούνι μπορεί διορθωθεί με ένα ένθεμα, το μεγάλο πηγούνι όμως, αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τα δόντια παρουσιάζουν κακή σύγκλιση, είναι απαραίτητο να γίνει κεφαλομετρική ανάλυση, ενώ μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστεί ορθογναθική χειρουργική.

Πριν την διεξαγωγή της διαδικασίας είναι απαραίτητο να συναντηθούν ο ιατρός με τον/την ασθενή, για να αποφασίσουν μαζί την διαδικασία που θα εφαρμοστεί για την απόδοση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος βελτίωσης.

Για να ληφθεί η σωστή απόφαση σε σχέση με το ένθεμα που θα τοποθετηθεί, χρησιμοποιείται, ένα ειδικό πρόγραμμα προσομοίωσης. Η χρονική διάρκεια της επέμβασης μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα μέχρι και δύο ώρες ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.

Κατά την διάρκεια της εγχειρητικής διαδικασίας, η τομή γίνεται μέσα από το στόμα, οπότε δεν υπάρχουν τομές και σημάδια που να είναι εμφανή εξ’ όψεως. Όταν η γενειοπλαστική εκτελείται μόνη της σαν διαδικασία, ο/η ασθενής, υπόκεινται σε τοπική αναισθησία, ενώ σε ολική, όταν χρησιμοποιείται συνδυασμός εγχειρητικών μεθόδων για την βελτίωση της εμφάνισής.

Μετά την επέμβαση, ο/η ασθενής χρειάζεται να διανυκτερεύσει για μία ημέρα στην κλινική και η επιστροφή στην εργασία του είναι εφικτή μετά από έξι μέρες περίπου. Μετά την εγχείρηση προκαλείται οίδημα το οποίο σταδιακά υποχωρεί μέχρι την τελική ίαση μετά από τέσσερις με έξι εβδομάδες περίπου.

Η αφαίρεση των ραμμάτων από το στόμα γίνεται μετά από μία εβδομάδα, ενώ χρειάζεται να γίνεται κατανάλωση μαλακών τροφών αλλά και πλύσεις στοματικές με αντισηπτικό για τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Άρθρα