Αυξητική Πέους | Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία | Πλαστικός Χειρουργός

Αυξητική Πέους

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Σώμα

Οι άντρες σε όποια ηλικία κι αν βρίσκονται έχουν ως κεντρικό τους προβληματισμό την σεξουαλική τους ικανότητα. Οι περισσότεροι άντρες συνδέουν την ικανότητά τους κατά την σεξουαλική πράξη, με το μέγεθος του πέους τους.

Η αυξητική πέους αποτελεί την εγχειρητική διαδικασία που αφορά στην μεγέθυνση του πέους για άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοπεποίθησης με το φυσικό τους μέγεθος και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σεξουαλικά διότι δεν τους το επιτρέπει η κακή τους ψυχολογία.

Η φαλλοπλαστική, ενδείκνυται επίσης για άντρες οι οποίοι έχουν μικρό πέος εκ γενετής. Εκτός από την αύξηση του μεγέθους, υπάρχει η δυνατότητα κατά την διάρκεια της επέμβασης να προστεθούν ενθέματα σιλικόνης στους όρχεις.

Η αυξητική πέους έχει ως στόχο την βελτίωση των αισθητικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το πέος και δεν μπορεί να συντελέσει με κάποιο τρόπο στην αντιμετώπιση της ανικανότητας. Το μόνο που μπορεί να κάνει εκτός από την μεγέθυνση είναι να βελτιώσει τον ψυχολογικό παράγοντα του ασθενή κάνοντας να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του.

Πάντως οι νέες έρευνες υποδεικνύουν πως υπάρχει μέθοδος όπου μέσω της μεταμόσχευσης ιστών υπάρχει η πιθανότητα να βελτιωθεί η στύση.

Άρθρα