Συνδυασμοί αντιγήρανσης | Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία | Πλαστικός Χειρουργός

Συνδυασμοί αντιγήρανσης

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Νέες τεχνικές

Πάρα πολλές φορές χρειάζονται και γίνονται πρωτόκολλα συνδυαστικά για πρόσωπο και σώμα με χρήση
• Νέου τύπου μηχανημάτων (LASER, RF κλπ.)
• Ενέσιμων υλικών (υαλουρονικών, αυτόλογων υλικών κλπ.)
με αποτελέσματα σταδιακά και ομοιόμορφα για το πρόσωπο και όλα μας το σώμα.

Άρθρα