facelift, Ρυτιδοπλαστική

Ρινοπλαστική

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Πρόσωπο

Ρινοπλαστική είναι η αισθητική επέμβαση που εφαρμόζει την χρήση για την ικανοποίηση αισθητικών κριτηρίων, ενώ παράλληλα έχει και πρακτική χρήση που αφορά στην επέμβαση για την βελτίωση και διευκόλυνση λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος.

Η ρινοπλαστική μπορεί να έχει τόσο αυξητική όσο και επιδιορθωτική δράση ανάλογα με το είδος του προβλήματος με το οποίο ο ιατρός έρχεται αντιμέτωπος. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η σχηματοποίηση της μύτης ώστε να βρίσκεται σε αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, ώστε να αναδεικνύει το σύνολο που αυτό περιλαμβάνει.

Οι υποψήφιοι για την ρινοπλαστική επέμβαση, πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ώστε η ανάπτυξή τους να έχει παγιωθεί και να είναι μόνιμα τα αποτελέσματα της επέμβασης. Εάν ο ασθενής δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του και υποστεί την επέμβαση, τότε μεγαλώνοντας η διαμόρφωση της μύτης του μπορεί να αλλοιωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι πριν την επέμβαση.

Η εγχειρητική διαδικασία αυτή γίνεται με ολική αναισθησία, και ο αρμόδιος ιατρός πρέπει να έχει πλήρη γνώση της ανατομίας του προσώπου για κάθε ασθενή, αλλά να έχει και την κατάλληλη εμπειρία, διότι ακόμη και το σφάλμα που έγκειται στο χιλιοστό μπορεί να επιφέρει μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η εμπειρία της Δρ. Δανιήλ-Σεφέρη Αναστασίας, καθώς επίσης και οι επιτυχημένες επεμβάσεις που έχει διεκπεραιώσει, είναι ο συνδυασμός που μπορεί να αποτελέσει απτή απόδειξη για την σταθερότητα και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει την εργασία της. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα σύνολο ιδιαζόντων και σοβαρών περιστατικών, το αποτέλεσμα των οποίων όχι μόνο ήταν επιτυχές, αλλά βελτίωσε και την αυτοεκτίμηση του ασθενούς.

Ρινοπλαστική με διάφραγμα

Διάφραγμα ονομάζουμε τον χόνδρο που χωρίζει τη μύτη, διαιρώντας την ουσιαστικά σε δύο τμήματα. Η πιθανή του δυσλειτουργία ή δυσμορφία, αποτελεί σημαντική αιτία δυσμορφίας της μύτης, ενώ συχνά, δημιουργεί δυσκολία στην αναπνοή. Το διάφραγμα, επειδή ακριβώς αποτελείται από χόνδρο, διευκολυνόμαστε στο να τον ‘’ δανειστούμε’’, για να ανταποκριθούμε στις επεμβατικές απαιτήσεις κάθε διαδικασίας.

Εάν το πρόβλημα του ασθενούς είναι η σκολίωση του διαφράγματος, κατά την διάρκεια της επέμβασης, πραγματοποιείται μία τομή μέσα στα ρουθούνια, ακριβώς πάνω στο διάφραγμα. Ο χόνδρος διαχωρίζεται από το βλεννογόνο με τους ειδικούς χειρισμούς του χειρουργού, ενώ ύστερα, αποκολλά το διάφραγμα από το οστό, επαναφέροντας το στην ορθή του θέση. Η διαδικασία αυτή παρ’ όλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολη και μπορεί να υπάρξει η ανάγκη να γίνουν πιο ειδικευμένοι χειρισμοί.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί η διαφραγματοπλαστική, να γίνει ταυτόχρονα με την μέθοδο της ρινοπλαστικής.

Ο ασθενής υπόκειται σε γενική αναισθησία αλλά και σε τοπική, κι αυτό κάθε φορά ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχουν συνείδηση, για ό,τι συμβαίνει στον χώρο, οπότε δεν επιλέγουν την διαδικασία της ολικής αναισθησίας.

Στο τέλος της επέμβασης, ο γιατρός θα κλείσει με ράμματα τις τομές , τα οποία απορροφώνται από τον οργανισμό, τοποθετεί επιποματισμό για καλύτερη αιμόσταση, σταθερότητα και επούλωση κατά την διάρκεια της ίασης.

Ανόρθωση μύτης

Η ανόρθωση της μύτης αποτελεί ιδιαίτερα προοδευτική μέθοδο καθώς με την εφαρμογή της το διάστημα που χρειάζεται για την ανάρρωση είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι είναι των άλλων μεθόδων ρινοπλαστικής επέμβασης. Η εφαρμογή της είναι εφικτή με την χρήση μικροϊνών.

Για να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα στην διαδικασία ανόρθωσης της μύτης, πραγματοποιούμε μία μικροσκοπική οπή , για να εισέλθουμε στην περιοχή της μύτης που ονομάζουμε στυλίδα. Εκεί επιτελείτε στερέωση του ακρορρινίου στο οστό της μύτης και στην συνέχεια τοποθετούμε στο κάτω άκρο της μύτης έναν μικροπομπό.

Πρόκειται για διαδερμική επέμβαση, η οποία είναι ανώδυνη και ασφαλής, και δεν απαιτεί παραμονή στην κλινική ή στο σπίτι για την ανάρρωση.

Επανόρθωση μύτης

Η επανόρθωση της μύτης είναι μια εγχειρητική διαδικασία η οποία έχει ως βασικό στόχο να διορθώσει τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει μία άλλη επέμβαση. Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας απ’ ότι οι άλλες εγχειρήσεις ρινοπλαστικής, γι’ αυτό και πρέπει να εφαρμόζεται από έμπειρους χειρουργούς που θα γνωρίζουν τους ακριβής χειρισμούς που χρειάζεται η διαδικασία για να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα.

Η διορθωτική διαδικασία, μπορεί να έχει να κάνει με ένα σημείο της μύτης, αλλά και με ολόκληρη τη μύτη αν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι μεγάλο. Σε κάποιες περιπτώσεις αν από την αποτυχημένη επέμβαση έχουν προκληθεί αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να χρειαστεί η συνεργασία δύο ειδικοτήτων, του πλαστικού χειρουργού και του ωτορινολαρυγγολόγου.

Η τοποθέτηση μοσχευμάτων όταν αυτή χρειάζεται, μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό του ασθενή αλλά μπορεί και να είναι σύνθετα υλικά. Οι περισσότεροι χειρουργοί προτιμούν την χρήση των μοσχευμάτων που προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό(μέρη από τα ώτα συνήθως, που είναι χόνδροι), διότι με τα την χρήση ξένων μοσχευμάτων από σύνθετα υλικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνουν αποδεκτά από τον οργανισμό.

Άρθρα