Αυξητική Όγκου Χείλους | Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία | Πλαστικός Χειρουργός

Αυξητική όγκου χείλους με ένθεμα σιλικόνης

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Πρόσωπο

Τα χείλη, ως μέρος του προσώπου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αισθητική του, καθώς τραβούν πάντα την προσοχή του συνομιλητή Για το λόγο αυτό, πολλά άτομα δίνουν μεγάλη σημασία στην αισθητική των χειλιών τους.

Η Αυξητική όγκου χείλους, αποτελεί επέμβαση η οποία μπορεί αν εξυπηρετήσει ενδιαφερόμενους/ες των οποίων τα χείλη είναι μικροσκοπικά και χρειάζεται να τους δώσουν όγκο για να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Για την διεξαγωγή της διαδικασίας ο/η ασθενής επισκέπτεται τον πλαστικό χειρουργό και συζητούν μαζί το μέγεθος του ενθέματος που θα τοποθετηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι φυσικό.

Η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης, γίνεται μέσω μίας μικρής οπής η οποία πραγματοποιείται στο χείλος. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ασφαλής, διότι τα ενθέματα δεν προκαλούν κάποια αντίδραση στον οργανισμό, ενώ μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία εάν το επιθυμεί ο /η ασθενής.

Η σιλικόνη είναι μαλακό υλικό, έχει υφή παρόμοια με αυτή του χείλους και δεν γίνεται αντιληπτή ενισχύοντας την απόδοση φυσικού αποτελέσματος, το οποίο έχει μόνιμο χαρακτήρα, εάν ο/η ασθενής επιλέξει να διατηρήσει τα ενθέματα για πάντα και να μην τα αφαιρέσει.

Η αυξητική διαδικασία όγκου των χειλιών, επιτελείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου ένα τέταρτο, ενώ οι οπές που δημιουργούνται για την τοποθέτηση των ενθεμάτων, δεν αφήνουν κανένα σημάδι.

Ο/η ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινότητά του και κατά την διάρκεια της ανάρρωσης δεν αισθάνεται πόνο ούτε ταλαιπωρείται. Μετά την επέμβαση παρατηρείται μόνο κάποιο οίδημα στα χείλη το οποίο υποχωρεί μετά από περίπου μία η δύο ημέρες.

Άρθρα