Αντιγήρανση χεριών | Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία | Πλαστικός Χειρουργός

Αντιγήρανση χεριών

 Δρ. Σεφέρη - Δανιήλ Αναστασία Νέες τεχνικές

Αντιμετώπιση του λεπτού, ατροφικού, αφυδατωμένου δέρματος με τοποθέτηση δικού μας καλής ποιότητας λίπους, στα πλαίσια της λιποπλαστικής της ραχιαίας επιφάνειας των χεριών.

Είναι μια μικροεπέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία, στο ιατρείο, σε ελάχιστο χρόνο, με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το λίπος τοποθετείται ομοιόμορφα και καταλαμβάνει τους "άδειους" χώρους ανάμεσα στα ανατομικά στοιχεία του χεριού.

Οι ενδιαφερόμενοι αντικρύζοντας την νέα εικόνα των χεριών τους είναι πάντα ικανοποιημένοι.

Άρθρα